Corona Update

Op dit moment is het nog altijd wachten op een definitief antwoord van onze zaalvoetbalbond, de B.Z.V.B., omtrent het al dan niet hervatten van onze competities.

Aan de andere kant hakte de K.B.V.B wel al de knoop door:

De crisiscel van de K.B.V.B., waarin alle geledingen van het Belgisch voetbal (Voetbal Vlaanderen, A.C.F.F., Pro League en K.B.V.B.) zijn vertegenwoordigd, is opnieuw bijeengekomen op maandag 25 januari. Tijdens deze vergadering is de unanieme beslissing genomen om alle amateurcompetities voor mannen en vrouwen dit seizoen met onmiddellijke ingang stop te zetten.
Deze beslissing was de enige mogelijke in het licht van de gezondheidsmaatregelen die nog steeds van kracht zijn met het oog op de bestrijding van Covid-19.

We gaan er van uit dat onze bond dezelfde weg zal inslaan als de K.B.V.B. en dat er dit seizoen niet meer zal gevoetbald worden.